Tips och råd när du bygger pool

 

Leverans av poolen

När du köper en pool från Visbypool levereras den upp och ner. Om du köpt en Toftapool är det extra viktigt att du lägger stöd under trappen på poolen när du vänder den på rätt köl – det beror på dess tunga vikt i trappen.

Fixa skimmern

Håltagning till skimmern görs enklast med hjälp av en sticksåg med metallblad. För att U-packningen som medföljer ska passa får man slipa ner glasfibret så pass mycket att den enkelt går över utsidan. 

LED-lampor, mm.

Hålet som sågas ut för LED-lampor ska vara 95 mm och avståndet mellan lamporna ca 120 cm.
Hålet som sågas ut för lampknappen bör vara 35 mm och hålet till poolinloppet 64 mm.
Här ser du alla pooltillbehör

Fryst vatten

Det största hotet mot din pool är isen. Vatten expanderar när det faller under fryspunkten och expansionen kan orsaka allvarliga skador på rör, pumpar, skimmerkorgar och även själva poolen. Vi förordar att du tömmer din pool och dina tillbehör efter badsäsongen – det gör att du kan öka livslängden på din pool och tillbehör avsevärt.