GDPR

GDPR / Dataskyddsförordningen

25 maj 2018 började den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) EU 2016/679 att gälla.

Företaget har därmed utsett en Personuppgiftsansvarig (Dataskyddsombud) för både moderbolaget och samtliga dotterbolag vars roll är att säkerställa att GDPR-bestämmelserna efterlevs, att personalen är informerade om sina rättigheter och att rapportera ev. avvikelserna till moderbolagets ledning. 

Exempel på hur Regenda AB-koncernen använda sig av elektronisk data och personlig information:

Kakor på hemsidor

Alla som besöker vår webbplats ska, enligt lagen om elektronisk information, få information om:

  • Att våra webbplatser innehåller kakor
  • Vad kakor används till
  • Hur kakor kan undvikas

Vad är en kaka?

En kaka är en textfil som lagras i datorn hos den som besöker vår webbplats. 

Det finns två slags kakor:

  1. En typ av kaka sparas under en längre tid i användarens dator.
  2. En annan typ av kaka, så kallad sessionskaka, som lagras tillfälligt under tiden användaren besöker en webbplats. En sessionskaka lagras inte under någon längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsarprogrammet avslutas.

Vid besök på vår webbplats skickas sessionskakan mellan användarens dator och företagets webbserver för att bland annat underlätta navigering på hemsidan. Kakan försvinner efter avslutat besök. Våra hemsidor sparar ingen personlig information via kakor och information om besökaren kan inte spåras.

Hur lagring av kakor kan undvikas

Om man inte vill att kakor ska lagras i datorn, kan man göra på följande sätt.

Ändra inställningarna i webbläsarprogrammet (t.ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera), så att programmet inte tillåter att kakor sparas. Inställningarna ändras på olika sätt i olika webbläsarprogram. 

Om du inte tillåter kakor via din webbläsare finns det risk för begränsad funktionalitet på hemsidorna.

Personuppgifter

Regenda AB kan lagra vissa personuppgifter för olika ändamål, men aldrig för att sälja eller vidarebefordra denna information till utomstående.

Vad är en personuppgift?

Nedan är exempel på personuppgifter som oftast lagras inom Regenda AB-koncernen: 

  • Namn
  • Arbets- och/eller hemtelefonnummer
  • Postadress
  • Företagsknutna eller personliga e-postadresser
  • Jobbtitel

Hur används personuppgifter?

Regenda AB-koncernen använder de personuppgifter man samlar in för att:

Skicka personal, kunder, samarbetspartners och/eller leverantörer information som rör pågående företagsrelaterade aktiviteter där dessa personer är inblandade i. 

Personuppgifter kan vara inkluderade i offerter, affärsrelaterade handlingar, avtal och dyl för att möjliggöra hantering av projekt, arbetsorder, fakturor, osv.

Distribuering av personuppgifter utanför koncernen

Koncernen varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dessa personuppgifter tillgängliga för tredje part om inte det är ett lagkrav, krävs enligt Svensk myndighetsutövning (t.ex. skatteverket, försäkringar, mm) eller polisiärt tilldelningskrav. 

Lagring och makulering av personuppgifter

Personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge personalen, kunden, samarbetspartners och/eller leverantörer fortsätter affärsmässiga relationer med moderbolaget och/eller dess dotterbolag eller att specifikt samtycke inhämtats.

Berörda kan, när som helst, välja att meddela oss att vi ska ta bort sina personuppgifter från våra system. I samband med det, så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort relevanta personuppgifter så länge de behöver inte vara kvar pga lagkrav, affärsmässiga relationer, myndighetsutövning eller polisiärt krav.

Säkerhet

Koncernen använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet att våra system är säkra och skyddade.

För mer information, kontakta Regenda AB Personuppgiftsansvarig (Dataskyddsombud). 

Niklas Eriksson

VD

Regenda AB